Teylingen Techniek Team

Wie zijn wij?

Wij zijn TeyTechTeam, de leerlingen die meedoen aan het Honours Programma van het Teylingen College Leeuwenhorst. Wij zijn leerlingen geselecteerd voor dit project op basis van onze prestaties bij de vakken: Management en Organisatie, Natuurkunde, Wiskunde B en Scheikunde. Wij zijn een groep, bestaande uit middelbare scholieren, met een doel en potentie, de technische werknemers van de toekomst. Met dit programma gaan wij deelnemen aan de RC Cup, op de volgende  pagina meer informatie over deze race.  

Middelbare scholieren met een doel en potentie!